محمد حسين اديب

من روزانه دو مشاوره با شركتهاي بزرگ دارم و سئوالات شركتها از من يك چيز است چگونه به بازده بيشتر دست يابيم ؟

اين سئوال لازم است اما كافي نيست، بايد پرسيده شود با توجه به ريسك هاي دهه اي ، چگونه به بازدهي بيشتر دست يابيم ؟

پنجاه درصد فعالين اقتصادي ورشكسته امروز ، كساني هستند كه در دهه ٨٠ با "ال سي " به شدت ثروتمند شدند و در سال ٩١ با همان "ال سي " ورشكست شدند و همه سودي را كه طي ده سال بدست آوردند طي شش ماه از دست دادند اينها كساني بودند كه فقط به بازده بدون ريسك ، توجه داشتند

داستان چه بود؟ داستان ذوب آهن اصفهان مشت نمونه خروار بود ، حداقل پنج هزار شركت بزرگ مثل ذوب آهن بودند ، داستان ذوب آهن اصفهان داستان پنج هزار شركت ديگر هم هست

 ذوب آهن به سالي ٣٠٠ ميليون دلار كك احتياج داشت و با “ال سي “ كك از خارج وارد ميكرد ، در دهه ٨٠ ده درصد “ال سي “ يعني ٣٠ ميليون دلار را ذوب آهن پرداخت  و كك را وارد ميكرد معمولا طي ٤ ماه كك به محصول تبديل و به فروش مي رسيد؛  يعني ذوب آهن معادل ريالي ٣٠٠ ميليون دلار را ٤ ماه بعد ، از مشتري دريافت ميكرد و “ال سي “ را به وام يك ساله تبديل ميكرد ، در دهه ٨٠ شركتها مطمئن بودند كه نرخ دلار در پايان سال فرقي با قبل ندارد لذا “ال سي “ يك وام تقريبا بدون بهره بود

ساده شده مطلب اين بود كه ذوب آهن از طريق خريد با "ال سي " يك وام بدون بهره ٨ ماهه دريافت ميكرد ( چون پس از فروش كك به مدت ٨ ماه پول ناشي از فروش در دست اش بود بدون اينكه به آن احتياج داشته باشد )

در اين فاصله پنج هزار شركتي كه به اين طريق ٨ ماه از سال پول بدون بهره در دست شان بود شروع ميكردند زمين خريدن ،سفته بازي كردن ...در دهه ٨٠ شماري از كساني كه به اين طريق پولدار شده بودند سه بار هر چه در زمين در شهرك بهارستان اصفهان بود را خريدند و قيمت آن را سه برابر كردند بعد آرام بدون اينكه بازار احساس كند آن را به مردم عادي كه هجوم آورده بودند فروختند و از بازار خارج شدند

ريشه بسياري از گران شدن ها در دهه ٨٠ ، به همين سفته بازي پنج هزار شركت بزرگ مربوط ميشد

در سال ١٣٩١ شركتهائي كه جنس خود را در سال ٩٠ با دلار حدود ١٥٠٠ تومان فروخته بودند در سال ٩١ وقتي خواستند با دلار ٣٨٠٠ تومان " ال سي " را بازپرداخت كنند ورشكست شدند

پس تاجر علاوه بر بازدهي بايد مراقب ريسك هاي دهه اي مثل افزايش ناگهاني نرخ ارز هم باشد

دو ريسك دهه اي جديد فعال اقتصادي امروز را تهديد ميكند كه هر هفته يكي از آنها را تشريح و نشان مي دهم توجه صرف به سود كوتاه مدت چه عواقب منفي ( چه ريسك هائي ) خواهد داشت  

فعال اقتصادي علاوه بر سود بايد به ١١ عامل ديگر هم توجه كند يكي از آن ١١ عامل ، ريسك هاي دهه ايست هر ١١ عامل را به مرور و به زبان بسيار ساده توضيح خواهم داد

پنج هزار شركت بزرگ كشور ، ٦٠ درصد وام هاي بانكي را دريافت كرده اند و نه اصل آن را پرداخت ميكنند و نه فرع آن را  و هم اصل وام را تمديد ميكنند و هم سود آن را ، چون نه قصد دارند اصل آن را پرداخت كنند و نه فرع آن را ، اما ريشه ناتواني شركتهاي بزرگ در پرداخت وام چهار چيز است ، ضربه سال ٩١ در افزايش نرخ ارز ، بهره وري پائين نيروي انساني ، بهره وري پائين ماشين آلات و بهره وري پائين سرمايه ، اين پنج هزار شركت به جاي اينكه تعطيل شوند دارند وام ميگيرند و به فعاليت ادامه ميدهند

شصت درصد سپرده مردم را به اين ٥٠٠٠ شركت وام داده اند كه يك ريال آن را پس نمي دهند و بعد ، از اين محل به مردم سود سپرده ميدهند ، كمي فقط تا اندازه اي  خنده دار است

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد