همانطوركه مطلع هستيد احداث كارخانه مولد، درهمه جای دنیا نيازمند سرمايه كلان است. به همين دليل اغلب جوانان نخبه و فارغ التحصیل دانشگاه ها توانايي مالي برای ايجاد يك واحد توليدي نداشته و درموارد معدودي كه به منظور اجراي طرح هاي خود پا به عرصه توليد گذارده‌اند، به دليل عدم تجربه كافي در مواجهه با مشكلات ناشي از كارخانه داري و توليد و همچنين صرف زمان زياد در بروكراسي‌هاي اداري مربوط به سازمان هايي همچون صنايع، محيط ‌زيست، برق، آب، بيمه، ماليات، بهداشت و دغدغه‌هاي ناشي از ارتباط با كارگران، اغلب با شكست مواجه شده‌اند. درصورتي كه اگراين نخبگان دانشگاهی با درحوزه هاي طراحي و مهندسي و بازاريابي متمرکزشوند، ضمن تکمیل پازل تولید در بخش های نرم افزاری و فکری، این فرآیند دشوارهم در گذر زمان نيازمند سرمايه كمتري بوده و هم با توجه به بکارگیری نخبگان در زمينه تخصصي، با درصد موفقیت و سود بالاتر حاصل از خلاقیت و نوآوری، مواجه خواهیم شد.
 
 
تجربه نشان داده هنگامي كه دو فرآيند اصلي «طراحي» و«توليد» توسط يك سيستم مديريتي اداره ‌شوند، در مواردي كه اجرا كردن ايده‌ها واستانداردهاي واحد «طراحي» كه حاصل تحقيقات علمي و سنجش بازار است نيازمند تغييرات درخط توليد باشد، سيستم مديريت دراغلب موارد تا زماني كه توانايي فروش محصول خود را داشته باشد به منظور كاهش هزينه‌ها، اعمال تغييرات درخط توليد را به تعويق مي‌اندازد  كه اين امر سبب كاهش شديد سرعت رشد صنعتي در يك كشورخواهد شد.
 
 
محاسبات نشان مي دهد واحدهاي توليدي با تجهيزات و امكانات زيربنايي موجود كه داراي ظرفيت‌هاي خالي هستند، توانايي بسيار زيادي در كاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد را دارند، بنابراين براي يك واحد طراحي و مهندسي كه قصد به توليد انبوه رساندن طرح هاي خود را دارد استفاده از ظرفيت خالي اينگونه واحدها صرفه اقتصادي بيشتري دارد تا اینکه از ابتدا مشغول پایه ریزی مقدمات فیزیکی شود.
 
 
با توجه به تلاش دولت براي راه اندازي یا آغاز بکار هزاران واحد صنعتي درسطح كشور از طريق پرداخت تسهيلات ویژه بانكي، و با توجه به اينكه بسياري از واحدهاي توليدي داراي بدهي‌هاي معوق بعضا سنگین بوده و همچنين توانايي تامين وثايق درخواستی نظام بانکی را ندارند، به نظر مي رسد درصورتي كه طرح صدور پروانه توليد بدون كارخانه به صورت موازي با طرح پرداخت تسهيلات بانكي انجام شود، اين تلاش بسيار مثمرثمر واقع گردد زيرا بسياري از واحدهاي توليدي كه مشكل بدهي‌هاي معوق و تامين وثايق دارند، ظرفيت خالي و مواد اوليه مورد نياز خود را با انجام قرارداد با متقاضيان «توليد بدون كارخانه» تامين كرده و ديگرنيازي به دريافت تسهيلات بانكي مازاد نخواهند داشت. در واقع دولت می تواند با جابجایی کمک های تزریقی به بدنه صنعت کشور و فراخوان نخبگان علمی و طرح های زمین مانده فاقد بودجه، به هدف غایی خود یعنی افزایش اشتغال، افزایش تولید و در نهایت خروج از بن بست اقتصادی جامعه دست یابد.
 
 
البته ذکراین نکته نیز ضروری است که واحدهاي متعددی در سطح كشورهم اکنون با برون سپاري بخش توليد، عملا درحال فعاليت توليدي بدون كارخانه هستند، لكن با توجه به فقدان پروانه توليد، هيچ ارگاني آنها را به عنوان واحد توليدي شناسايي نكرده و فعاليت آنها با مشكلات فراواني نیز همراه است؛ به عنوان مثال در سازمان امورمالياتي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه فقط براي واحدهايي كه داراي مجوز از وزارت صنعت،معدن وتجارت مي‌باشند جزو هزينه‌هاي قابل قبول درنظر گرفته مي‌شود.
 

*استاد دانشگاه علمی صنایع تهران- شعبه ولنجک

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد