آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور از سوی هیئت وزیران به وزرای صنع ، اقتصاد ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد:

براي دانلود كليك نماييد.

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد