ه منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات حوزه صنعت، معدن و تجارت و پرهیز از ورود داده‌ها و اطلاعات موازی و نیز تسهیل کار مراجعین به وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلیه اشخاص و بنگاههای صنعتی، معدنی و صنفی موظف به دریافت شناسه کسب و کار از طریق مراجعه به سامانه بهین‌یاب می‌باشند. بدین‌منظور موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
ماده 1ـ از نیمه مهرماه سال جاری، ارایه هرگونه خدمات به واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و صنفی اعم از معرفی برای ارایه هر نوع تسهیلات به مؤسسات مالی و بانکی (سرمایه‌ ثابت و در گردش و درخواست استمهال)، معرفی برای سهمیه سوخت و هر نوع سهمیه دیگر که متعلق به واحدهای تولیدی می‌باشد، معرفی برای تخصیص معافیت‌های گمرکی و معرفی متقاضی به سازمان‌های دیگر (درون دستگاهی و برون دستگاهی)، ثبت، صدور و اقدام بر روی کلیه مکاتبات متقاضیان در ستاد و سازمانهای تابعه و استانی و هرگونه خدمت دیگر به واحدهای منوط به داشتن شناسه کسب و کار خواهد بود. کلیه واحدهای ستادی و تابعه موظفند نسبت به درج شناسه کسب و کار در مکاتبات خود (درون و برون دستگاهی) که مرتبط با واحدهای صنفی و تولیدی صنعتی و معدنی می‌باشد اقدام نمایند.
تبصره 1ـ معاونت توسعه مدیریت و منابع موظف است با اصلاح سامانه گردش مکاتبات (دبیر) نسبت به درج شناسه کسب و کار و ابزارهای کنترلی آن اقدام نماید. تا زمان تکمیل سامانه دبیر، در صورتی که متقاضی در نامه خود شناسه را درج ننموده است، هنگام ثبت‌ نامه در دبیرخانه، شناسه می‌بایست بر روی نامه قید گردد. کلیه سازمانها، معاونت‌ها، موسسات و شرکتهای تابعه موظفند نسبت به درج فیلد شناسه کسب و کار در سامانه‌های اطلاعاتی خود اقدام نمایند.
ماده 2ـ واحدهای صنعتی بالای 50 نفر و کلیه واحدهای معدنی، موظفند آمار تولید، توزیع، ذخیره، اشتغال و صادرات خود را به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز به صورت ماهیانه و از طریق سامانه‌های اعلامی، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
تبصره 2ـ سایر واحدها نیز موظفند آمار و اطلاعات تولید، اشتغال و صادرات خود را هر سه ماه یکبار و از طریق سامانه‌های اعلامی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
تبصره 3ـ شناسه واحدهایی که به صورت فصلی فعالیت می‌نمایند و نیز آن دسته از واحدهایی که به دلایلی در مقطع خاصی از زمان قادر به تولید نمی‌باشند (از قبیل عملیات بازسازی و نوسازی، انتقال مکان، مشکلات مالکیتی، مشکلات زیست محیطی، کمبود نقدینگی، مشکلات بازار عرضه و تقاضا و مواد اولیه، مشکلات تأمین منابع انرژی، حوادث غیرمترقبه و مشکلات نیروی انسانی) با درج وضعیت فعالیت و علت عدم تولید در سامانه مربوطه و تأیید سازمان استانی فعال خواهد ماند.
ماده 3ـ شناسه واحدهای موضوع (ماده 2) در صورتی که آمار خود را به صورت 3 ماه متوالی و یا 4 ماه متناوب در یک دوره زمانی یکساله ارایه ننمایند، غیر فعال خواهد شد. شناسه واحدهای موضوع تبصره 2 در صورتی که آمار خود را حداکثر 2 ماه پس از اتمام فصل قبل ارایه ننمایند، غیرفعال خواهد شد.
ماده 4ـ طرح‌های صنعتی موظفند پیشرفت طرح‌های خود را مطابق ضوابط و زمانبندی اعلام شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی اظهار نمایند. در غیر این صورت شناسه کسب و کار این‌گونه طرح‌ها غیرفعال خواهد شد.
ماده 5ـ کلیه انبارها و سردخانه‌ها موظفند اطلاعات موجودی انبار و ذخیره خود را براساس ضوابط و زمانبندی که از سوی وزارت اعلام می‌گردد، اظهار نمایند. در غیراین صورت شناسه کسب و کار آنها غیرفعال می‌گردد.
ماده 6ـ ارایه هرگونه خدمات به واحدهایی که شناسه آنها غیرفعال شده است، تا زمان فعال شدن شناسه ممنوع است.
ماده 7ـ یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانهای تابعه، ستاد و استان در برنامه‌های ارائه شده، اجرای مفاد این بخشنامه و گزارشات مبتنی بر آن می‌باشد که از طریق سامانه‌های وزارت متبوع قابل رصد و دریافت می‌باشد.
ماده 8ـ شناسه‌های صنفی صادر شده توسط مرکز اصناف به منزله شناسه کسب و کار می‌باشد.
ماده 9ـ شناسه‌ کسب و کار کلیه واحدها اعم از واحدهای تولیدی و صنفی از طریق درگاه خدمات صنعت، معدن و تجارت www.behinyab.ir قابل دریافت و استعلام می‌باشد

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد