«رحیم میدانی» معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و «صادق نجفی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست مشترک درباره راهکارهای تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی کشور رایزنی کردند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا بر نقش آب برای بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی تاکید کرد و گفت: تامین آب مورد نیاز این بخش برای سیاست های کاری وزارت نیرو و تامین معیشت جایگزین از اهم برنامه های کاری این وزارتخانه است.


مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز تسهیل در تامین کسری آب ضروری مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را با همکاری وزارت نیرو خواستار شد.

** تصمیم های نشست
در این نشست، گزارشی درباره وضع تامین آب شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بررسی شد.
با رایزنی مدیران حاضر در این نشست، مقرر شد نرخ خدمات ارائه شده به منابع آب زیرزمینی (موسوم به حق النظاره) چاه های آب شهرک ها و نواحی صنعتی به جای محاسبه بر اساس پروانه بهره برداری، بر اساس میزان آب واقعی برداشتی (طبق کنتور) محاسبه شود.
همچنین با توجه به اعتراض های موجود، درباره تعرفه نیز بازنگری هایی صورت گیرد.
بر اساس توافق ها، قرار شد در طرح های تامین آب که توسط دولت تامین اعتبار شده است، وزارت نیرو هزینه های سرمایه گذاری اولیه را از شهرک ها و نواحی صنعتی اخذ نکند.

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد