مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی:

۱٫ درخواست تایپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضاء مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/اصلاح/تمدید پروانه مسئول فنی

۳٫ استعفای قطعی مسئول فنی قبلی(در صورت داشتن مسئول فنی)
۴٫ اصل پروانه مسئول فنی قبلی(در صورت داشتن مسئول فنی)
۵٫ فرم ارزیابی مدارک مسئول فنی معرفی شده

۶٫ سوگند نامه مسئول فنی به شماره س دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

۷٫ سوگند نامه مدير موسسه  دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

۸٫ فرم تعهد نامه محضری ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مندرج

دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

۹٫ قرارداد استخدامی مسئول فنی تائید شده جامعه مسئولین فنی
۱۰٫ تصوير صفحه اول شناسنامه و تصوير هر دو روي كارت ملي
۱۱٫ تصوير کارت پايان خدمت يا کارت معافيت دائم (در صورت لزوم)
۱۲٫ تصوير مدرك تحصيلي
۱۳٫ ۵ قطعه عکس ۴*۳ پشت نويسی شده
۱۴٫ تصوير پايان طرح نيروي انساني
۱۵٫ اصل و تصویر فيش بانکی هزينه صدور پروانه مسئول فنی به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی
۱۶٫ تصویر پروانه بهره برداری بهداشت
مدارک لازم جهت تمدید پروانه مسئول فنی
۱٫ اصل پروانه مسئول فنی
۲٫ ارائه مدرک آموزش مرتبط مورد تائید معاونت غذا و دارو به مدت حداقل ۱۲۵ امتیاز
-در صورت به حد نصاب نرسیدن ساعات آموزش ارائه تعهد
۳٫ اصل و تصویر فیش هزینه تمدید پروانه مسئول فنی به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۸ بانک ملی
۴٫ تصویر پروانه بهره برداری بهداشت
۵٫ ۳ قطعه عکس ۳×۴ پشن تویسی شده
۶٫ فرم تعهد نامه محضری ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی دارای تاييده امضا توسط دفتر خانه اسناد رسمی

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد