• صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در طرح توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و نواحی صنعتی روستایی مشارکت می کند.

    


   به گزارش شاتا، با امضا تفاهم نامه سه جانبه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، پست بانک و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری عملیاتی شد.

   براساس این تفاهم نامه، طرح های توجیهی متقاضیان تسهیلات قانون"حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و نواحی صنعتی روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" می توانند از ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک استفاده کنند.

   بنابراین گزارش، فعالان صنایع کوچک در این طرح، که توان تامین وثیقه مورد نیاز سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات را ندارند ، می توانند با بهره گیری از ضمانت نامه این صندوق، تامین مالی خود را انجام دهند.

   هم اکنون کلیه مراحل صدور ضمانت نامه بصورت الکترونیکی بوده و معاونین صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استانها به عنوان نمایندگان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در این طرح همکاری می نمایند.

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد